Historia

Wielkość tekstu

Już blisko dwieście lat Uzdrowisko Swoszowice leczy wodą  „Sanus per aquam”- „Zdrowie dzięki wodzie". W 1807 r. Swoszowice kupił prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Feliks Radwański. Zbudował on dom zdrojowy "Łazienki", do których doprowadzono wodę siarczkową drewnianymi rynnami, oraz wzniósł kilka budynków przeznaczonych na mieszkania dla gości. W 1811 roku Uzdrowisko zostało formalnie otwarte. Stosunkowo dobre lata trwały do 1831 r., kiedy to Powstanie Listopadowe i związane z nim zamknięcie komory celnej w Podgórzu, a następnie epidemia cholery doprowadziły Swoszowice do upadku trwającego blisko 30 lat. W 1859 r. Zdrój i przyległe tereny zostały zakupione przez Spółkę Zdrojowisk Krajowych utworzoną z inicjatywy Prezesa dr Józefa Dietla. Energia Józefa Dietla i członka spółki prof. dr Franciszka Skrobla doprowadziły do rozbudowy oraz do podniesienia rangi Uzdrowiska. „Jeżeli którekolwiek z miejsc kąpielowych, to zaiste Swoszowice są ku temu przeznaczone, by stały się Uzdrowiskiem najczęściej odwiedzanym w naszym kraju.” Dr Józef Dietl

 

Kalendarium :

 • 1362 r. Swoszowice wymienione po raz pierwszy jako wieś w „Tynieckim Kodeksie Praw”. 
 • XIV w. Wydobycie siarki w okolicy Swoszowic (największe w ówczesnej Europie). Znaczne dochody dla Skarbu Królewskiego. Poznanie źródeł siarczkowych i ich zastosowanie podczas zarazy.
 • 1578 r. Publikacja lekarza nadwornego Wojciecha Oczko pt. „Cieplice” opisująca źródła siarczkowe.
 • XVI w. Wody siarczkowe używane do kąpieli leczniczych przez zakon Kanoników Laterańskich.
 • 1617 r. Badania Erazma Syxta nad wodami leczniczymi Swoszowic.
 • 1807-1811 r. Profesor UJ Feliks Radwański – twórcą Uzdrowiska w Swoszowicach według ówczesnych wzorców europejskich. Budowa Łazienek i wytyczenie terenu dla Parku Uzdrowiskowego.
 • 1800-1831 Najlepszy okres rozwoju Uzdrowiska.
 • 1840 r. Pierwsza naukowa analiza wód mineralnych ze Swoszowic.
 • 1859 r. Zawiązanie Spółki Zdrojowisk Krajowych. Działalność prof. Józefa Dietla.
 • 1875 r. Doprowadzenie do Swoszowic linii kolejowej.
 • 1914-1918 Dewastacja Uzdrowiska w okresie I wojny światowej. 
 • 1918-1939 Odbudowa i rozbudowa Uzdrowiska.
 • 1939-1945 Rozbudowa Łaźni przez Niemców w czasie II wojny światowej.
 • 1945 r. Nacjonalizacja Uzdrowiska.
 • 1950-1960 Prowadzenie analiz naukowych wód mineralnych przez Instytut Balneologiczny w Szczawnie Zdroju oraz przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 • 1952-1953 Wiercenia w okolicy Lusiny. Potwierdzenie istnienia nowych złóż wód mineralnych.
 • 1973 r. Formalna rejestracja P.P. Zespól Uzdrowisk Krakowskich. Włączenie Swoszowic w granice administracyjne Miasta Krakowa.
 • 1974 r. Nadanie Swoszowicom statusu Uzdrowiska przez Urząd Miasta Krakowa.
 • 1999 r. Komercjalizacja Zespołu Uzdrowisk Krakowskich. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjna ze 100% udziałem Skarbu Państwa.
 • 2007 r. Zmiana formy prawnej i nazwy Spółki na Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o.