Elektroterapia

Wielkość tekstu

Prądy diadynamiczne (DD) zwane inaczej prądami Bernarda - prądy małej częstotli-wości powstałe w wyniku nałożenia na prąd stały impulsów prądu zmiennego. Wykazują one silne działanie przeciwbólowe i przekrwienie, zmniejszające napięcie mięśni.
Mają zastosowanie w leczeniu zespołów bólowych, w chorobie zwyrodnieniowej stawów, nerwobólach, stanach po urazach narządu ruchu, chorobach naczyń obwodowych,
w niedowładach. Mogą być wykorzystywane do wykonywania elektrostymulacji mięśni zdrowych lub nieznacznie uszkodzonych (niedowłady i zaniki mięśni z nieczynności).


Prądy interferencyjne - działają przeciwbólowo, pobudzają do skurczu mięśnie szkieletowe, rozszerzają naczynia krwionośne, a w związku z tym usprawniają krążenie obwodowe. Wpływają na autonomiczny układ nerwowy, usprawniają procesy odżywcze
i przemianę materii tkanek, zmniejszają napięcie współczulnego układu nerwowego. Znajdują zastosowanie m.in. w: zespołach bólowych, przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa i kończyn, nerwobólach, zapaleniach okołostawowych, zespołach naczyniowych, migrenie, samorodnej sinicy kończyn, stanach po urazach narządu ruchu.

Jonoforeza jest to sposób wprowadzenia jonów lub cząsteczek leków poprzez skórę lub błonę śluzową pod wpływem prądu stałego. W zależności od rodzaju użytego leku uzyskuje się poprawę unerwienia, zmniejszenie bólu, zwiększenie uwapnienia kośćca, działanie przeciwzapalne.

Prądy Tens - prądy średniej i wysokiej częstotliwości silnie działające przeciwbólowo. Działanie przeciwbólowe oparte jest na wygaszaniu bólu przez stymulację nerwów. Wskazaniami są ostre i chroniczne zespoły bólowe mięśni, kręgosłupa i stawów, nerwobóle.