PRZEBUDOWA GŁÓWNEGO DOMU ZDROJOWEGO - ROZBUDOWA BAZY ZABIEGOWEJ

Wielkość tekstu

Logotypy programów regionalnych i Unii Europejskiej

- cele projektu - rozbudowa bazy w celu rozszerzenia i unowocześnienia oferty rehabilitacyjnej o nowe usługi dla pacjentów, kuracjuszy i turystów, z wykorzystaniem tlenoterapii, krioterapii i komory hiperbarycznej jako metod wspomagania leczenia urazów, infekcji, ran trudno gojących się, niedokrwienia tkanek, ogólnego niedotlenienia oraz niedosłuchu.

- planowane efekty:

  1. wzrost jakości usług świadczonych przez Uzdrowisko dzięki poszerzeniu i uatrakcyjnieniu oferty;
  2. lepsza rozpoznawalność Uzdrowiska Swoszowice;
  3. poprawa konkurencyjności Uzdrowiska Kraków Swoszowice w woj. małopolskim oraz w całej Polsce;
  4. zrównoważony rozwój Swoszowic;
  5. stworzenie wizji Uzdrowiska Swoszowice jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego;
  6. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia;
  7. tworzenie pozytywnego wizerunku Uzdrowiska Swoszowice jako centrum zdrowia i rekreacji;
  8. podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów bazujących na zasobach przyrodniczych i przestrzennych;
  9. stopniowy wzrost zatrudnienia, a w konsekwencji rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

- wartość projektu - 9 839 303,16 zł

- wkład Funduszy Europejskich - 5 044 442,72 zł.