Przetargi

Wielkość tekstu

Przetargi archiwalne.


ZAPYTANIE OFERTOWE dot. ROBÓT BUDOWLANYCH nr POIR.2.1/3 - wykonanie wykopów i przygotowanie platformy roboczej pod palownicę

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Pytania i udzielone odpowiedzi w dniu 13.01.2020 r.

Pytania i udzielone odpowiedzi w dniu 14.01.2020 r.

Informacja o zakończeniu postępowania oraz wyłonieniu wykonawcy

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. ROBÓT BUDOWLANYCH nr MRPO.6.3.2/25: amfiteatr - schody przy ścieżce amfiteatru

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Pytania i udzielone odpowiedzi

KOMUNIKAT Z DNIA 06.05.2020 r.
Informujemy, że Komisja podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez wyłonienia dostawcy.

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. ROBÓT BUDOWLANYCH nr MRPO.6.3.2/26: budowa bezpiecznej nawierzchni - plac zabaw oraz usprzętowienie parku i montaż placu zabaw

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Informujemy, że Komisja podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez wyłonienia dostawcy.
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.