UTWORZENIE CENTRUM B+R W ZAKRESIE BADAŃ NAD PRAKTYKĄ INNOWACYJNEJ KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI OSÓB STARSZYCH I INNYCH NARAŻONYCH NA PRZEDWCZESNE STARZENIE - CONTRAGE

Wielkość tekstu

ue2

- cele projektu – stworzenie infrastruktury Centrum B+R w dziedzinie praktyki innowacyjnej rehabilitacji osób starszych i osób narażonych na przedwczesne starzenie i niesprawność

- planowane efekty - opracowanie modelu innowacyjnego procesu rehabilitacji i innowacyjnej usługi spersonalizowanej rehabilitacji

- wartość projektu - 22 893 070, 00 zł

-  wkład Funduszy Europejskich - 6 410 059, 60 zł.