Warunki rezerwacji

Wielkość tekstu
WARUNKI OFERTY
 • Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy śniadaniem.
 • Wyżywienie obejmuje diety: podstawową, lekkostrawną lub cukrzycową.
 • Dostęp do internetu Wi- Fi i parking na terenie obiektu jest bezpłatny.
 • Kuracjusze  kwaterowani są w obiektach: Główny Dom Zdrojowy, Sanatorium Szwajcarka, Hotel Krystyna.
 • Kuracjuszowi  przysługuje pakiet zabiegów w Uzdrowisku z uwzględnieniem przeciwwskazań medycznych.
 • Lekarz na podstawie wywiadu i badań lekarskich dokonuje kwalifikacji kuracjusza do zabiegów.
 • Warunkiem pełnego skorzystania z oferty jest brak bezwzględnych przeciwwskazań medycznych. W innym przypadku o puli zamiennych zabiegów decyduje lekarz.
 • Zabiegi wykonywane są w Uzdrowisku: pn-pt w godz. 7:00-18:00, a w sob. w godz. 7:00-14:00. 
 • W niedziele i święta zabiegi nie są wykonywane.
 • Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zorganizowania wycieczek do Łagiewnik (Centrum Jana Pawła II oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia), zwiedzanie Krakowa, zwiedzanie Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej, wyjazd do Zakopanego. 

   

WARUNKI REZERWACJI:
 • Rezerwujący zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 50% należności, nie później niż 14 dni po dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku zaliczki rezerwacja zostanie anulowana.
 • Wpłaty zaliczki dokonuje się na konto: UKS Sp. z o.o. Bank Pekao S.A. Oddział
  w Krakowie ul. Rydlówka 5, nr rachunku 32 1240 4445 1111 0010 3590 0325.W tytule przelewu prosimy o podanie: imienia, nazwiska, daty przyjazdu-wyjazdu oraz rodzaj pokoju np.: Joanna i Paweł Kowalscy pobyt 01-11.06.2011 pokój 2 osobowy. 
 • Rezygnacja z rezerwacji powinna być dokonana na piśmie lub przesłana drogą elektroniczną.
 • Pełna opłata za całość rezerwacji powinna być wniesiona do drugiego dnia planowanego pobytu.
 • Opłata za pobyt jest wielkością ryczałtową, w związku z tym nie stosuje się zwrotu za niewykorzystane zabiegi, noclegi oraz posiłki.
 • W przypadku nie dokonania wpłaty zaliczki – rezerwacja zostaje anulowana.  

 

WARUNKI REZYGNACJI Z REZERWACJI:
 • Pobranie opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł,  jeśli odwołanie rezerwacji nastąpi na 21 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 • Pobranie opłaty w wysokości 50% zapłaconej zaliczki przy rezygnacji od 20 do 15 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 • Pobranie opłaty w wysokości 100% zapłaconej zaliczki przy rezygnacji na mniej niż 15 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 • Rezygnacja z rezerwacji, winna zostać dokonana na piśmie lub przesłana e-mailem na adres Uzdrowiska.
 • Spółka dokonuje zwrotów na konto wskazane przez rezygnującego.

 

UWAGA DOTYCZY POBYTÓW LECZNICZYCH:

 Kwalifikacji do zabiegów leczniczych dokonuje lekarz na podstawie wywiadu i badań lekarskich. Wymagane jest posiadanie podstawowych badań - OB, morfologia, ogólne badanie moczu (z ostatnich 6miesięcy), RTG płuc (z ostatnich 3 lat), EKG serca (z ostatnich 3 miesięcy). Warunkiem pełnego skorzystania z oferty jest brak bezwzględnych przeciwwskazań medycznych. W innym przypadku o puli zamiennych zabiegów decyduje lekarz.