Ważna informacja dla pacjentów

Wielkość tekstu

WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych,
a w szczególności wirusa SARS-CoV-2 oraz konieczności minimalizacji zagrożenia dla zdrowia pracowników i pacjentów Uzdrowiska, wprowadza się następujące zasady:

1) Od dnia 16 marca 2020 r. Uzdrowisko działa na następujących zasadach:
1. Realizowane są zabiegi tylko dla pacjentów, którzy rozpoczęli kuracje przed dniem 14 marca 2020 r. i posiadają aktualne karty zabiegowe, kuracje będą realizowane zgodnie z ich planem.
2. Nie prowadzi się rejestracji nowych pacjentów na wizyty lekarskie ani nie planuje się nowych kuracji dla pacjentów, którzy już odbyli wizytę lekarską.

2) Pacjenci zobowiązani są do:
1. Zgłaszania się na zabiegi bez objawów grypopodobnych typu: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem,
2. Poruszania się po terenie budynku Głównego Domu Zdrojowego tylko
w miejscach udzielanych świadczeń (zabiegi, wizyty lekarskie),
3. Korzystania wyłącznie z pomieszczeń sanitarnych oznaczonych „WC”,
4. Częstego mycia rąk przy użyciu mydła i wody,
5. Natychmiastowego opuszczenia terenu budynku po wykonanych zabiegach.

3) Została wprowadzona wstępna kontrola wejścia pacjentów i w przypadku stwierdzenia u pacjenta temperatury powyżej 37,5°C – pacjent nie zostanie wpuszczony na bazę zabiegową.

4) W przypadku zgłoszenia się pacjenta z objawami grypopodobnymi typu: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem – pacjentowi nie zostaną udzielone zabiegi.

5) W każdym przypadku, jeśli masz gorączkę, kaszel lub trudności z oddychaniem i podejrzewasz zakażenie skontaktuj się z WSSE.

6) Wszyscy zobowiązani są do śledzenia informacji MZ, GIS i WSSE na bieżąco i stosowania się do nich.